icri 13. asrın müceddidi Bediüzzaman Said Nursi, 1960 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşana kadar, bütün ömrünü insanları Allah'a iman etmeye ve Kuran ahlakını yaşamaya davet ederek geçirmiştir. Bu uğurda çok fazla eziyet görmüş, ancak o, yaşadığı hayattan her zaman razı olmuş ve başına gelen her zorluğu büyük bir tevekkülle, sabırla, neşeyle karşılamıştır. Bir Kuran tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı, Bediüzzaman'ın Allah'a olan coşkulu sevgisini, derin imanını ve Allah'ın dinine olan bağlılığını açıkça ortaya koyan çok hikmetlim öğütlerle doludur. Bu sitenin amaçlarından biri, bu kıymetli insanın yaptığı açıklamaların ve verdiği örneklerin, tüm Müslümanlara rehber olmasında bir vesile olmaktır.
BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ AHİRZAMANI VE HZ. MEHDİ (A.S.)'I ANLATIYOR
kapak Bediüzzaman Hazretleri, “Hz. Mehdi (as)’ın, En Büyük Müctehid, En Büyük Müceddid, Hem Hakim, Hem Mürşid, Hem Mehdi, Hem Kutbu Azam Olacağını” Söylüyor
kapak Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi (as) çıktığında kendisinin vefat etmiş olacağını ve Hz. Mehdi (as)'ın hayatın geniş dairesinde faaliyet yapacağını söylüyor
kapak Bediüzzaman Hazretleri “Hz. Mehdi (as)’a Zemin Hazırlayan Bir Öncüsü Ve Hz. Mehdi (As)’ın Öncü Bir Askeri” Olduğunu Söylüyor
kapak Bediüzzaman Hazretleri İttihad-ı İslam’ın en büyük farz vazifesi olduğunu şöyle anlatmaktadır...
kapak Bediüzzaman Hazretleri, Ahir Zamanın Büyük Mehdisi 3 Büyük Vazifeyi Birden, Bizzat Yapacaktır Diyor
kapak Bediüzzaman Hz. Mehdi (a.s.)'a Zemin Hazırlamıştır.
kapak Bediüzzaman Hazretleri, Ahir Zaman Fitnesini Hz. Mehdi (as)’ın, Hz. İsa (As) İle Birlikte Tam Olarak Susturacağını Söylüyor
kapak Bediüzzaman Hazretleri, Hz. Mehdi (as)’ın Hicri 1400’de Göreve Başlayacağını Söylemiştir
kapak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. Mehdi (as)'ın kendisinden sonra gelecek bir şahıs olduğunu söylemiştir
   
Bediüzzaman'ın ''Ey yüz sene sonra gelenler'' ifadesinin ''Ey üç yüz sene sonra gelenler'' olarak değiştirildiği Mehtap Tv'deki Çınaraltı Programı Tarih 30.11.2010
 
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri çok fazla iftiraya uğramıştır.
Sayın Adnan Oktar'ın yeni kitabı İsa Mesih (as), Hz. Mehdi (as) ve İttihad-ı İslam
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri '1956 yılı deccaliyetin ölmeye başladığı tarihtir.' demiştir.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin kabrinin saklı kalması gerekir.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin kendisinin Mehdi olduğunu söyleyenlere cevabı.
Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi (as)'ın halife olacağını söylüyor.
Bediüzzaman Hazretleri kıyametin tarihini net ve açık bir şekilde söylemiştir.

Ahmet Akgündüz'ün Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin seyyidliği konusundaki yanılgısı.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Kürt olmasıyla gurur duyarız.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ben manen seyyid ve şerifim demiştir.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri İttihad-ı İslam'ı detaylı anlatmıştır.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ayetleri çok detaylı tefsir etmiştir.
Mehmet Ali Kaya'nın Mehdiyet hakkındaki yanılgılarına cevap: Bediüzzaman Hazretleri '1 asır sonra dediğinde 2010 yılını kastetmektedir.'
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 'Komünizmin meydana getireceği sistem demokrasi ve hukuk tanımaz' demiştir.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Türk-İslam Birliği'nin tarihi olan 2023'ü önceden işaret etmiştir.
TÜM FİLMLER
 
BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN VEKİLLERİ, GERÇEK RİSALE-İ NUR TALEBELERİ HZ. MEHDİ (A.S.)'I, AHİRZAMANI VE İTTİHAD-I İSLAMI ANLATIYOR BAZI NUR TALEBELERİNİN YANILGILARINA CEVAPLAR VE RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
kapak Bediüzzaman Hazretlerinin 12 vekilinden biri olan Seyid Salih Özcan Ağabey ''İttihad-ı İslam mutlaka olacaktır'' diyor.
kapak Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebelerinden Abdullah Yeğin Ağabey İttihad-ı İslam'ı müjdeliyor
kapak Abdullah Yeğin Ağabey, Bediüzzaman Hazretleri'nin İttihad-ı İslam'a verdiği önemi anlatıyor.
kapak Yazar Mehmet Ali Bulut İttihad-ı İslam'ın çok yakın olduğunu anlatıyor.
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan, Bediüzzaman Hazretlerinin, ahir zamanın büyük Mehdisi olmadığını anlatıyor
kapak Sayın Arif Arslan, Bediüzzaman Hazretlerinin hayatın dar dairesinde iman hizmeti yürüttüğünü, Hz. Mehdi (a.s)'ın geniş dairede yeni dünya çapında faaliyet yapacağını anlatıyor
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan, kıyametten önce İslam ahlakının yeryüzüne hakim olacağını, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ın birlikte namaz kılacaklarını anlatıyor
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan diyor ki: ''Hz. Mehdi (as) vesilesiyle İslam ahlakı, içerisinde bulunduğumuz bu asırda tüm dünyaya hakim olacak inşaAllah. Bundan hiç şüphem yok.''
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan diyor ki: ''Kıyametin kopmasına Allahualem 70-80 sene kaldı.''
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan diyor ki: ''Bediüzzaman Hazretlerinin 'ben Mehdi değilim' demesi, tevazu sebebiyle olamaz, değildir. Bediüzzaman gerçeği söylemiştir. ''
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan, Bediüzzaman Hazretlerinin Hz. Mehdi (as)'ı kastederek ''çiçekler baharda gelir'' ifadesiyle tarif ettiği dönemin yaşanmaya başladığını anlatıyor
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan diyor ki: ''Sabık Mehdiler yaptıkları faaliyetlerle Hz. Mehdi (as)'a zemin hazırlamışlardır.''
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan: ''Ahir Zamanın büyük Mehdisi üç görevin hepsini birden yapacaktır'' diyor

Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Seyyid Salih Özcan Hocaefendi: ''Büyük Mehdi Ahir Zaman'da gelecek inşaAllah.''

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. Mehdi (as)'ın şahıs olarak zuhur edeceğini, Hz. İsa (as)'ın tekrar geleceğini anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. İsa (as)'ın şahıs olarak yeniden gelip, Hz. Mehdi (as)'ın arkasında namaz kılacağını anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. İsa (as)'ın nüzulunun yüzde yüz kesin bir gerçek olduğunu anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi: ''Üstad bana dedi ki, Hz. Mehdi (as) Risale-i Nur'u bir program olarak tatbik edecek.''

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebeleri Ahir Zamanda olduğumuzu ve Hz. Mehdi (as)'ın bu yüzyılda geleceğini Üstad'ın sözleriyle anlatıyorlar

Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Hüsnü Bayram ağabey İttihad-ı İslam'ı müjdeliyor

Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Mehmet Kırkıncı Hocaefendi: ''Hz. Mehdi (as)'ın bizzat kendisi gelecek.''

Nur talebelerinden Sayın İhsan Atasoy Hocaefendi İttihad-ı İslam'ın gerekliliğini anlatıyor

Nur talebelerinden Sayın Mustafa Karaman Hocaefendi, Hicri 1506'lara kadar İslam ahlakının dünya üzerinde hakim olacağını ifade ediyor.

Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. Mehdi (as) geldiğinde Üstad'ın değerinin daha da artacağını anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. Mehdi (as)'ın üç vazifeyi birden yapacağını anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. Mehdi (as)'ın İstanbul'dan çıkacağını anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi Tarihçe-i Hayatın yazılmasına nasıl vesile olduğunu anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi Kastamonu Lahikası'ndaki Hz. Mehdi (as) ile ilgili sözleri şerh ediyor

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi Hutbe-i Şamiye'de ''Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa (as)'ın gelişlerine işaret olduğunu anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi: ''Hz. Mehdi bir şahıstır, şahs-ı manevi değildir.''

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi: ''Mehdi gelmiştir. Talebesi oluruz inşaAllah.''

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Üstad'ın kendisine, ''Mehdi'yi ben görmeyeceğim ama sen göreceksin'' dediğini anlatıyor.

kapak Mustafa Akça Hz. Mehdi (a.s)'ın üç büyük görevinin Hz. Mehdi (as)'ın vefatından sonra şahsı manevisi yani cemaati vesilesi ile tamamlanacağını iddia ediyor
kapak Ahmet Akgündüz Hoca Bediüzzaman Hazretlerinin Seyyid Olduğunu İddia Ediyor
kapak MUSTAFA AKÇA'YA DERS 3 - Bediüzzaman Hazretleri “Küfrün Beli Kırıldı” Diyerek, “Küfrün Etkisi Azaldı” Demektedir. Hz. Mehdi (As) Devrinde İse Küfür Fikren Tamamen Son Bulacaktır
kapak MUSTAFA AKÇA'YA DERS 2 - Bediüzzaman Hazretleri “Küfrün Beli Kırıldı” Diyerek, “Küfrün Etkisi Azaldı” Demektedir. Hz. Mehdi (As) Devrinde İse Küfür Fikren Tamamen Son Bulacaktır
kapak MUSTAFA AKÇA'YA DERS 1 - Bediüzzaman Hazretleri “Küfrün Beli Kırıldı” Diyerek, “Küfrün Etkisi Azaldı” Demektedir. Hz. Mehdi (As) Devrinde İse Küfür Fikren Tamamen Son Bulacaktır

Yazar İsmail Mutlu’nun Hz. Mehdi(as) hakkındaki yanılgıları-2-

Yazar İsmail Mutlu'nun Hz. Mehdi (as) hakkındaki yanılgıları -1-

Osman Ünlü, İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat-ı Rabbani'de Hz. Mehdi (a.s)'ın zuhur vakti ile ilgili olarak verdiği net zaman dilimini açıkça reddetmektedir.

Kastamonu Lahikası'nın yeni baskılarında "Mehdi ve şakirtleri" ifadeleri neden çıkarıldı?

Bediüzzaman Hazretleri, Kastamonu Lahikası'ndan Ahir Zamana dair şu tarihleri vermiştir.

Bediüzzaman Hazretleri 'hayatın geniş dairesi' ifadesiyle neyi kastetmişti?

Bediüzzaman'ın ''Ey yüz sene sonra gelenler'' ifadesinin ''Ey üç yüz sene sonra gelenler'' olarak değiştirildiği Mehtap Tv'deki Çınaraltı Programı Tarih 30.11.2010

Hz. Mehdi (a.s.)'ın çıkış tarihi ve adı belli değildir iddiasında bulunan Nur talebelerine bir örnek

Hz. Mehdi'nin Risale-i Nur'u program edinmesiyle işinin kolay olacağı ve bu nedenle Üstad'ın Mehdi olduğu yanıgısındaki Nur talebelerine örnek

Hz. Mehdi (a.s.)'ın üç görevini üç ayrı kişinin yapacağı yanılgısındaki Nur talebelerine örnek

Hz. Mehdi (a.s.)'ın sadece ruhuyla geleceği yanılgısındaki Nur talebelerine örnek

Hz. Mehdi (a.s) kimsenin tanıyıp anlamayacağı bir ruh değil, Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği yüzlerce alametin üzerinde tecelli ettiği mübarek bir insandır >>>

Hz. İsa (a.s.)'nın sadece ruhuyla geleceği yanılgısındaki Nur talebelerine örnek

Hz. İsa (a.s.)'ın sadece ruhuyla geleceğini söyleyenler yanılmaktadır, Hz. İsa (a.s.) bedeniyle ve ruhuyla bu yüzyılda yeniden yeryüzüne gelecektir. >>>

   
   
 
   
   
   
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bazı münafık ayetleri ile ilgili şerhleri
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. İsa (as)'ın şahsı manevi değil, bir şahıs olarak geleceğini söylemektedir
Bediüzzaman Hazretleri Türkiye'nin İslam aleminin lideri olacağını söylemiştir
Hz. Mehdi (a.s.)'in zuhuruna yönelik olarak Risalelerde yeri olmayan çok yanlış izahlar yapılmaktadır
Risalelerde ''Bir Asır Sonra Gelecek Mehdinin Talebeleri'' ifadesini Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hicri 1400 de zuhur edecek olan Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri için kullanmıştır
Hz. Mehdi (a.s.)'ın üç görevini sözde 3 ayrı kişinin yapacağı iddiası tamamen yanlıştır
Risale-i Nur Külliyatı'nda Üstadın ifade ettiği ''Mehdi'' ve ''Mehdi Al-i Resul'' ifadelerinin sözde başka başka kişileri ifade ettiği iddiası tamamen yanlıştır
Hz. Mehdi (a.s.)'ın üç görevini sözde 3 ayrı kişinin yapacağı iddiası tamamen yanlıştır
Risalelerin ruhuna ters düşen teviller yapmaları, bazı Nurcu kardeşlerimizin, Üstad'ı ve Risaleleri gerektiği gibi anlayamadıklarını göstermektedir
  TÜM MAKALELER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yazar Hakkında - Diğer Siteler - Email - Üye Ol

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin
kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.bediuzzamansaidnursi.net

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

 

Harun Yahya | Tv izle | HarunYahya | Adnan Oktar | Fosil | Evrim Teorisi | Kuran